Bachelorproef – Vinyl in de 21e eeuw

Dit eindwerk, Vinyl in de 21ste eeuw is hét sluitstuk van mijn opleiding Grafische en Digitale Media - Audiovisual Design aan de Arteveldehogeschool.
Play Video